ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1

189 ม.3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5321 8150 โทรสาร 0 5321 8150
EMAIL : mdchiangmai@md.go.th

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:

Post View : 215

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin