การให้สิทธิประโยชน์กับบุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมเจ้าท่า ในการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

วันที่:27 มกราคม 2565

เข้าชม:

Post View : 28

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (R)