บันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชือมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมงระหว่างกองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่:27 มกราคม 2565

เข้าชม:

Post View : 38

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (R)